Pravda o Trachycarpus fortunei


Subtropický ráj v Ruské Sochi při sněhové kalamitě

 

Nejen pro úplné začátečníky:

Nadpis následujícího článku není zavádějící! Následující fakta jsme se rozhodli sepsat a zveřejnit jen proto, že ne všichni ostatní prodejci palem (ale i jiné obchody/řetězce, kde prodávají palmy), uvádějí pravdivé informace o odolnosti mrazuodolných palem.

Tento článek píšeme my, z vlastních zkušeností při pěstování našich rostlin. Vycházíme i z pozorování oblastí, kde se mrazuodolné palmy vyskytují, viz náš článek zde.


Sepsáním tohoto článku podpořili některé zkušenosti, které jsme vypozorovali u začínajících pěstitelů, kteří se nechali ovlivnit informacemi z jiných webových stránek, nebo dokonce od jiných prodejců palem. 

Nás poté velice zaráží a mrzí, když pěstitelům musíme znovu vysvětlit jak to vlastně s jejich nově pořízenou palmou je a co si k ní mohou dovolit při kultivaci v zemi.


 Základní pravidlo pro pěstování palem v ČR v zemi:

Žádná palma v ČR nemůže přežít více zim bez ochrany

Každá palma potřebuje po většinu zimy zbudovaný zimní kryt a z našeho pozorování doporučujeme všem palmám i vytápění!


 

 

Trachycarpus fortunei

 

Odolnost:

List snese bez poškození po dobu několika hodin -11°C,

při -12°C začínají praskat pletiva a list umrzá,

Odolnost listu nelze nijak navýšit a to ani postupným otužováním! Tato odolnost je geneticky daná a lze jí navýšit jen selekcí a křížením různých neuznaných kultivarů, které rostou v chladných oblastech. Taková selekce a křížení trvá ale stovky let...

Celková odolnost palmy (kmenu a vegetačního vrcholu) je -17°C.

Je to léty prověřená hranice odolnosti. Množí se zdokumentované případy, kdy Trachycarpus fortunei přežil i teploty bez ochrany mnohem nižší, pravda to je, ale je to vždy v oblastech

kde jsou zimy teplé (ve smyslu teplejší než v ČR) a mrazy jsou zde spíše několika denní záležitost a extrémní mrazy trvají řádově desítky minut, mimo to v těchto oblastech téměř zásadně silným mrazů předchází sněhové epizody, viz níže.

 

Co odolnost ovlivňuje:

Musíme říct, že nás velice znepokuje, jak se někteří prodejci ohání minimálními teplotami, které přežil tento druh. Dokonce se lze dočíst, že takové teploty přežila palma i bez ochrany. 

Ale je to pravda? Při bližším zkoumání se dozvíme, že to pravda až tak není. Teploty jsou skutečné, ale pokud tyto extrémní teploty doprovází i velké množství sněhové pokrývky, jsou tyto teploty naprosto bezpředmětné a nic neříkající!

Sněhová pokrývka je dokonalý přírodní izolant, stačí si jen vzpomenou na iglů (eskymáci by mohli vyprávět). K tomu si přidejte působení mrazů v desítkách minut nebo pár hodinách a vyjde vám naprosto zavádějící informace matoucí většinu začínajících pěstitelů, kteří se touto hodnotou řídí.

 

Naše zkušenosti s dovozovými Trachycarpusy:

Vysoké a dospělé Trachycarpusy z dovozu se při výsadbě v Mrchojedech a v Ochozi u Brna v zemi moc nezdržely (celkově 5 ks). První silnou zimu od výsadby všechny vymrzly i přes zimní ochranu- tehdy ještě bez vytápení, 2 kusy z těchto palem dokonce ani po 3 letech nezakořenily a později uhynuly.

Ne všechny dovozové Trachycarpusy ze zahraničí se tak chovají, ti co zakoření a mají dobrou péči přes zimu, dobře v ČR prosperují a je i mnoho pěstitelů, kteří naopak mají dobré zkušenosti s dovezenými Trachycarpusy. Sami si ale dovolíme tvrdit, že nákup takového Trachycarpusu z dovozu, je taková sázka do loterie a někdy i vyhozené peníze.

 

Jak tedy docílit psané odolnosti a vitálnosti:

V Mrchojedech je spousty Trachycarpusů, které jsme si vypěstovali ze semene, nebo pořídili ve svých začátcích jako malé semenáče. Nyní jsou tyto palmy už mohutné a co se týče odolnosti, je naprosto nesrovnatelná o proti Trachycarpusům z dovozu, které jsme sázeli už velké.

Všechny naše vysazené semenáče vykazují zvyšující se rychlost růstu, znatelné přírůstky na kmeni a co je důležité, po dlouhé a studené zimě přežívají v nevětraném krytu bez plísní a naprosto bez poškození! Vzhledem k tomu, že v minulých letech jsme přišly díky silným mrazům o dospělé a drahé exempláře, elektricky vytápíme naprosto všechny palmy. Je nutné podoknout, že topné zařízení máme připravené u všech palem a zapínáme ho pouze v případě hrozby silných mrazů. To znamená preventivne při mrazech pod -10°C. Některé zimy jsme vytápění použili za celou zimu asi 10x a některé zimy nebylo potřeba vytápění spoustit ani jednou!

         

                      Trachycarpus fortunei v únoru 2014 v Mrchojedech


Nejzásadnější faktor při pěstování Trachycarpusů v zemi od semenáče:

Dostáváme se k bodu, který by měl začínající pěstitel vzít ze všech rad nejvážněji.

Ač naše zkušenosti nejsou tak rozsáhlé, tak na jedno jsme za ty roky přišli a je to nejzásadnější pravidlo, kterého se držíme.

Pokud má palma nadále prosperovat, je pro ní životně důležité aby v našem klimatu nepřišla vlivem mrazů o listy! 

Po našem pozorování ne jen našich palem, ale i různě po světě,

je první ztráta listů krok k záhubě celé rostliny!

Jakmile Trachycarpus přijde o listy, zastaví se tak jeho vývoj a rostlina nahrazuje vegetační ztrátu jednu až dvě sezóny. Po tuto dobu jí přirůstají pouze listy, ale palma se nijak dál nevyvíjí. Platí to pouze u palem v našem klimatu, u palem v jižnějších státech nebo v oblastech s teplejšími zimami, se palmy se ztrátou listů dokáží vypořádat mnohem lépe.


Listy mají pro palmu i mnohem hlubší význam, díky nim se palma celkově připravuje na zimu. Pokud ale musí vydávat energii na obnovu listové masy ze zimy, nedokáže si pak nasbírat dostatek energie na další zimní období. Naše zkušenost vychází i z konkrétních případů, například od pěstitelů z Chorvatského vnitrozemí.

 

Malé palmy dokáží oklamat:

Stává se nám často pohled, na netknuté mladé Trachycarpusy, které jsou staré pár let, mají maximálně do 50 cm, a jsou i po tvrdé zimě nepoškozené. A to i bez jakéhokoliv krytí. Kdežto Trachycarpusy vyšší (cca od 50 cm), které rostou i vedle těchto menších, jsou značně poškozeny, odlistěny, nebo dokonce uhynulé. Důvod je naprosto jednoduchý a není třeba se tím do hloubky zabývat. Malé palmy jsou při mrazech (ve většině případů) chráněny sněhovou pokrývkou, která jim ohnula listy až k zemi a palma si tak vyrobila vzduchové kapsy a o zbytek se postaralo zbytkové teplo uvolňující se z půdy (efekt iglů). To samé platí i pro kryté rostliny, při mrazech se pod plochou, kterou tvoří kmen a obvod listů uvolňuje zemní teplo a postupuje po rostlině směrem na horu (v případě že má palma svázané listy).

Rostliny vyšší  tzn. více než 40-50 cm, začínají mít po mrazivé zimě první problémy. Jelikož jsou už prostě moc vysoké na to, aby je ochránilo zbytkové zemské teplo. Omrzají špičky listů a nekryté rostliny jsou náchylnější i na hnilobu vegetačního vrcholu - kdežto malé semenáče (do 2-3 let) mají schopnost větší rezistence vůči vlhku, v přírodě je u země nejvhčeji.

 

V neposlední řadě:

Mnoho pěstitelů a to ne jen začátečníků, se nechává oklamat psanou odolností na jiných webech a takovou palmu nechávají bez hlubšího rozmýšlení svému osudu a na pospas zimě bez ochrany, nebo jen s chabým krytím (např. pár vrstev netkané textilie, nebo chvojí,..). Ve většině takových případů palma první zimu přežije a pěstitel tak dostane mylný pocit, že právě on si pořidil tu nejjodolnější palmu na světě. Druhou zimu drtivá většina těchto palem již nepřežije, protože musela celou předešlou sezónu věnovat energii na obnovu ztracené hmoty..

 

S novou dobou přicházejí na trh nové neuznané "druhy" Trachycarpusů, u kterých se uvádí až žalostně přehnaná odolnost. Mnohé druhy těchto Trachycarpusů jsou teprve ve fázi zkoušení co vůbec vydrží, ale z prvních pozorování se dají vyčíst správná čísla odolnosti.

Více zde.

 


DomůDomů